Contact Us

Address: Lot 502-C, Jalan Bayam, Kg Khatib Ali, 15200 Kota Bharu, Kelantan

Tel: 09-7442085

Email: sales@sohoph.com | marketing@sohoph.com | support@sohoph.com